Osaavat ohjaajat ja turvallinen ympäristö

Nuorisokeskus Anjalassa Nuotta-ohjaajat ovat motivoituneita nuorisoalan ja ohjauksen ammattilaisia. Köysitoiminta- ja melontaohjelmia ohjaavat näihin erikseen kouluttautuneet ohjaajat.

Anjalan ohjaajat pyrkivät luomaan Nuotta-valmennukseen rennon ja luottamuksellisen ilmapiirin. Tavoitteena on antaa jokaiselle nuorelle mahdollisuus kokeilla uusia asioita ja omia rajojaan omien tuntemuksien mukaan.

Ohjelmien ja aktiviteettien jälkeen ohjaaja käy ryhmän kanssa reflektoivaa keskustelua, jossa jokainen halukas saa kertoa tuntemuksiaan toimintaan tai ylipäätään valmennukseen liittyen. Tavoitteena on myös tunnistaa ajatuksia, joita uudet kokemukset ovat herättäneet ja mahdollisesti siirtää löydettyjä vahvuuksia ja uusia kokemuksia arkeen.

Anjalan Nuotta-valmennukset päättyvät lähes aina yksilökeskusteluihin, joissa läsnä ovat Anjalan ohjaaja, nuoren oma ohjaaja ja nuori itse. Keskusteluiden tavoitteena on antaa jokaiselle valmennukseen osallistuvalle nuorelle henkilökohtaista, positiivista palautetta ja auttaa löytämään jakson aikana esiin nousseita uusia puolia ja vahvuuksia.