Suomi100 Anjalassa

 

Miten tulevaisuuden Suomessa välitetään ihmisistä ja ympäröivästä luonnosta? Suuren kysymyksen äärelle kootaan Nuorisokeskus Anjalaan kaksi lasten ja nuorten leiriä pohtimaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja vastuuta toisistamme.

Nuorisokeskus Anjala sai keväällä 2016 Kymenlaakson Liitolta Valtioneuvoston kanslian Suomi100-hankerahoitusta. Hankkeen nimi on ”Välittäminen 2017” ja hankkeen tarkoituksena on koota kymenlaaksolaisia nuoria yhteen kesäleireille kesäkuussa 2017. Leirien ja hankkeen tavoitteena on pohtia nuorten kanssa nykypäivän Suomea, miten tähän hyvinvointiyhteiskuntaan on päädytty ja millainen Suomi on tulevaisuudessa. Keskeinen teema leirillä ja hankkeessa on pohtia eettisiä kysymyksiä, kuten kenestä meidän tulisi huolehtia ja kenen vastuulla on lähimmäisistä huolehtiminen. Samalla tutustumme muualta Kymenlaaksosta tuleviin nuoriin ja pohdimme omaa maakuntamme identiteettiä. Lähestymme aihetta lasten ja nuorten näkökulmasta toiminnallisia menetelmiä käyttäen.

”Suomi100”-kesäleirit järjestettiin kesäkuussa 2017. Ensimmäinen leiri oli 12. - 14.6. ja se oli suunnattu 7-11-vuotiaille. Toinen leiri 19. - 21.6. oli suunnattu 12-16-vuotiaille. Leireillä oli monipuolista ohjelmaa: seikkailua, liikuntaa ja ilmaisutaitoa. Leirien aikana osallistuttiin myös taidetyöpajaan, jossa pohdittiin taiteen keinoin leirin teemaa. Osa työpajan tuotoksista valittiin mukaan yhteisötaideteokseen. Taidetyöpajan ja yhteisötaideteoksen suunnittelusta vastaa kuvataiteilija, graafinen suunnittelija Antti Halonen. Kesäleirit, niiden ohjelmat ja taidetyöpajat dokumentoitiin ja niistä koostetaan näyttely syksyn 2017 aikana. Kuvia ja tietoa yhteisötaideteoksesta löytyy tältä sivulta

Leirien ideoinnissa ja suunnittelussa ovat olleet mukana Kymenlaakson nuorisovaltuustot tai nuorisotoimet. Nuorisovaltuustojen edustajia kokoontui ideoimaan leiriä 10. – 11.12. Nuorisokeskus Anjalaan. Ideointileirillä oli ohjelmassa luonnollisesti tutustumista, leirien suunnittelua sekä tietoa myös kansainvälisistä nuorisovaihtomahdollisuuksista. Leirillä pohdittiin välittämisen olemusta ja leirin tuotoksena syntyi myös kaksi hienoa videota!