Syötävä puutarha

Anjalan kartanolla on ollut mittava hyötypuutarha. Puutarhaan kuului satoja hedelmäpuita ja marjapensaita sekä kasvihuoneita viiniköynnöksille ja kurkuille. Puutarhatilaa hoitivat vuokralaiset sekä muut työntekijät. Maatalousoppilaitoksen rakentaminen 1950-luvulla pienensi puutarhan pinta-alaa ja huonokuntoiseksi päässyt vanha hyötypuutarha hävisi vähitellen maisemasta.

Ankkapurhan kulttuurisäätiön tarkoituksena on alueen kulttuuriperinnön vaaliminen. Säätiö haluaa palauttaa osan hyötypuutarhaa perustamalla uuden puutarhan tuhoutuneen tilalle. Peltona ja kasvimaana toiminut alue saa vähitellen uudet hedelmäpuut ja erilaisia puutarharakennelmia, kuten syreeneistä tehdyn majan. Alueen rakentamisessa ovat mukana Nuorisokeskus Anjalan leirikoululaiset sekä muut leirit sekä esimerkiksi vapaaehtoiset työleiriläiset ja paikalliset lapset ja talkoolaiset.

Puutarhan alkusuunnittelun on tehnyt TaM Sanna Majander vuonna 2015. Yksityiskohtaisen puutarhasuunnitelman teki puutarha-alan opiskelija Taija Airikka näyttötyönään. Puutarhan perustaminen tehtiin kesällä ja syksyllä 2015 säätiön omalla kustannuksella. Vuonna 2016 puutarhan istutustyöt on tehty Pohjois-Kymen Kasvu ry:n myöntämän investointiavustuksen turvin.

Syötävä puutarha-hankkeen tavoitteena on palauttaa Anjalan kartanon puutarhalle sen tuhoutuneita piirteitä ja lisätä alueen luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena on vaalia kulttuuriperintöä ja tiedottaa siitä kaikille kävijöille sekä parantaa alueen asukkaiden asuinviihtyvyyttä ja alueen vetovoimaisuutta niin vierailukohteena kuin asuinympäristönäkin. Hankkeen tavoite on lisätä lasten ja nuorten tietoa ja ymmärrystä kulttuuriperinnöstä ja monimuotoisesta ympäristöstä. Osallistuessaan itse puutarhan toteuttamiseen he pääsevät mukaan yhteiseen prosessiin, jonka tuloksia he voivat seurata vuosien ajan puutarhan kasvaessa ja rakentuessa. 

Kesällä 2017 Syötävään puutarhaan rakentuu yhteisötaideteos yhdessä Nuorisokeskus Anjalan kesäleiriläisten kanssa. Lue taideteoksesta lisää Ankkapurha Art-sivulta!