Anjalan kartanon kehittämishanke sai avustuksen

Anjalan kartanon uusi aika -kulttuurimatkailun kehittämishanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ELY-keskukselta.

 

Ankkapurhan kulttuurisäätiö käynnisti keväällä kaksivuotisen Anjalan kartanon uusi aika -hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää kartanosta yhteisöllinen kulttuuriperintämatkailukohde ja tapahtuma-alue. Pohjois-Kymen Kasvu ry toimii yleishyödyllisen hankkeen rahoittajana.

Kartanon omistaja Regina säätiö on tehnyt sopimuksen kartanon käytöstä Ankkapurhan kulttuurisäätiön kanssa ja toivookin että kartano olisi tulevaisuudessa yleishyödyllisessä käytössä. Hanke tukee toivetta hyvin, sillä tarkoituksena on testata erilaisia matkailutapahtumia, luoda uusia matkailutuotteita ja vahvistaa kartanon yhteisöllistä toimintaa. Kaiken toiminnan perustana on alueen kulttuuriperinnön vaaliminen.

Toiveena monipuoliset tapahtumat

Hankkeen ensimmäisenä tapahtumana avattiin Kulttuuripuiston kesä 9.6. historiateemaisella Aikamatkalla Anjalassa päivällä, jolloin kävijät pääsivät tutustumaan kartanoon opastetusti sekä tutustumaan erilaisiin roolihahmoihin puistossa kuten Kustaa III:een. Tapahtuma oli kävijöiden mieleen, sillä päivän aikana alueella vieraili noin 400 henkeä. Vastaavanlaisia tapahtumia järjestetään tulevaisuudessakin.

Hanketyöntekijänä keväällä aloittanut Noora Mäkiranta toivoo, että kartano saadaan heräämään uuteen eloon monipuolisten tapahtumien myötä. ”Keräämme kävijöiltä palautetta kartoittaen heidän toiveitaan ja ideoita siitä, mitä he haluaisivat kokea kartanossa ja sen puistossa. Ajatuksena on, että Anjalan kartano pysyy vetovoimaisena matkailukohteena tuoden esiin myös alueen muita toimijoita. Kattavan yhteistyöverkoston kokoamisen jälkeen on mahdollisuuksia hyvinkin monipuolisille kulttuurimatkailun toteutuksille.”, Mäkiranta toteaa. ”Saa olla rohkeasti yhteydessä, jos teillä on ideoita, minkälaisia matkailutapahtumia ja tuotteita voisimme yhdessä lähteä kehittämään!”

 

 

Lisätietoja: Noora Mäkiranta, hanketyöntekijä, Ankkapurhan kulttuurisäätiö, 040 358 4507, noora.makiranta@ankkapurha.fi