Anna joululahja tukea tarvitseville nuorille!

Nuorisokeskus Anjala tarjoaa yrityksille mahdollisuuden antaa joululahja, joka voi muuttaa nuoren elämän. Lahjoituksella osallistuja mahdollistaa elämänhallintaa kehittäviä valmennuksia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

Me Nuorisokeskus Anjalassa olemme tehneet merkittävää nuorisotyötä valtakunnallisesti jo 15 vuotta ja olemme voittoa tavoittelematon toimija. Olemme ansainneet oikeuden käyttää Suomalaisen työn liiton Yhteiskunnallinen yritys -tunnusta, merkkinä tekemästämme yhteiskunnallisesti hyvästä ja merkittävästä työstä nuorten parissa. Nuorisokeskuksena kuulumme Suomen 10:n nuorisokeskuksen verkostoon, jotka ovat opetusministeriön tukemia ja valvomia. Leirikeskuksemme järjestää vuositasolla yli 3000 lapselle ja nuorelle erilaista leiri- ja retkitoimintaa. Heidän lisäkseen ohjelma-, kokoontumis- ja työhyvinvointipalveluja sekä ravintola- ja majoitustiloja hyödyntävät myös järjestöt, kunnat ja monenlaiset yritys- ja aikuisryhmät. Nyt haemme sponsoreita syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämänhallintataitoja antavaan Nuotta-valmennukseen.

Nuotta-valmennus on nuorisokeskuksissa ensisijaisesti 13-28 –vuotiaille, ilman työ- ja koulutuspaikkaa oleville nuorille kehitetty intensiivinen, leirimuotoinen valmennus, jonne nuori osallistuu nuorisotyöntekijän kanssa, tarkoituksena rakentaa luottamuksellinen suhde, saada positiivisia onnistumiskokemuksia ja itseluottamusta elämyksellisessä luontoympäristössä. Mittausten mukaan valmennusjakso on merkittävästi vahvistanut nuorten ja ohjaajien yhteistyötä sekä lisäännyt nuorten arjenhallintaa, sosiaalisia taitoja ja ryhmätyötaitoja, joita myös työelämässä tarvitaan. Reilun kahden vuorokauden pituisen Nuotta-valmennuksen kustannus per nuori on 200 euroa. Valmennukset järjestetään kerrallaan noin 10:lle nuorelle, jotka tulevat Anjalaan etsivän nuorisotyön ja työpajojen lähettäminä oman ohjaajansa kanssa.

Nuotta-valmennuksen tukijoille tarjoamme näkyvyyttä kävijämäärältään vilkkaalla alueellamme sekä sähköisessä viestinnässämme ja mahdollisuuden osallistua kulttuuri- ja virkistystoimintaan alueella. Tukija saa käyttöönsä mm. Hyvän Tekijä -työkalut, sisältäen kaksi eri vaihtoehtoa sähköisestä joulukortista, sekä huoneentaulun, joista molemmista tulee ilmi tuki suomalaiselle nuorisotyölle.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jenni Liikkanen
jenni.liikkanen@ankkapurha.fi
p. 040 035 8699