Merkityksellistä nuorisotyötä jo 20 vuotta

Nuorisokeskus Anjalassa on tehty merkityksellistä nuorisotyötä jo 20 vuotta! Nuorisokeskus Anjala perustettiin lokakuussa 2000. Nyt 20. toimintavuoden alussa Nuorisokeskus Anjala on muuttanut tiloihin, jonka mittaiseksi se on kuluneiden vuosien aikana kasvanut.

 

-Toiminta alkoi yhdessä toimistohuoneessa ja noin 30:lla vuodepaikalla maatalousoppilaitostoimintaan suunnitelluissa tiloissa. Vuoteen 2020 lähdetään 149:llä vuodepaikalla ja nuorisokeskustoimintaan suunnitelluissa tiloissa, kuvaa toiminnanjohtaja Jenni Liikkanen tapahtunutta kehitystä.

 

Kouvolassa, Anjalan kylässä, jokivarren kartanomiljöössä toimiva nuorisokeskus on yksi yhdeksästä opetusministeriön tukemasta ja valvomasta valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta. Ensisijaisesti se palvelee valtakunnallista nuorisotoimintaa, leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä nuorisomatkailua. Taustalla toimii Ankkapurhan kulttuurisäätiö, yleishyödyllinen yhteisö, jonka tuotto käytetään nuorisokeskustoiminnan kehittämiseen ja alueen kulttuuriperinnön vaalimiseen.

 

Merkkivuotta juhlitaan läpi vuoden.

-Järjestämme lukuisia tapahtumia eri kohderyhmille, avointen ovien tapahtumia ja kutsuvierastilaisuuksia, jotta teemme toimintaamme ja sen tuomia mahdollisuuksia tunnetuksi mahdollisimman monelle, Liikkanen sanoo. 

 

-Juhlavuoden sanomat nousevat vahvasti arvoistamme ja toiminnastamme. Meillä kukaan ei jää yksin – vahva väite, jonka eteen teemme töitä. Olemme syrjinnästä vapaa toimija, ja meillä huomioidaan sekä yksilön että lapsi- tai nuorisoryhmän psyykkinen ja fyysinen turvallisuus, hän jatkaa. 

 

Kasvattavia kokemuksia

 

-Työtämme on tuottaa kasvattavia kokemuksia, kasvun kipinöitä ja yhteisiä onnistumisia. Yhteiset onnistumiset lähentävät paitsi nuoria keskenään, myös nuoria ja heidän kanssaan töitä tekeviä

opettajia, ohjaajia tai kasvattajia. Teemme merkityksellistä nuorisotyötä, luonnehtii toiminnanjohtaja.  Valtion nuorisopolitiikan ohjelmassa linjataan, että jokaisella lapsella on oikeus harrastukseen. Anjalassa ajatellaan, että jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus myös turvalliseen leirikokemukseen – koska paras leiri jättää jäljen.

 

Nuorisokeskus Anjalan uudet toimitilat ovat nyt ensimmäistä viikkoa käytössä. Remontin myötä Ankkapurhan pihapiirin vanha kivinavetta muutettiin kokonaisuudessaan nuorisokeskuksen käyttöön sopivaksi. Tilaan valmistui uusi ravintola sekä kokous- ja toimistotiloja. Lisäksi liikuntasali uusittiin kokonaan. Rakennus on myös esteetön luiskien ja hissin ansiosta. Ensimmäiset asiakkaat pääsivät lounastamaan uudessa 200-paikkaisessa ruokasalissa perjantaina. Tiloihin on mahdollista tutustua Lasten ja nuorten joulurauhan julistus -tapahtuman yhteydessä torstai-iltana 28.11. sekä joululounaan yhteydessä 10.12.