Nuoret kokoontuvat ideoimaan Suomi100-leiriä

Miten tulevaisuuden Suomessa välitetään ihmisistä ja ympäröivästä luonnosta? Suuren kysymyksen äärelle kootaan Nuorisokeskus Anjalaan kaksi lasten ja nuorten leiriä pohtimaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja vastuuta toisistamme.

Nuorisokeskus Anjala sai keväällä 2016 Kymenlaakson Liitolta Valtioneuvoston kanslian Suomi100-hankerahoitusta. Hankkeen nimi on ”Välittäminen 2017” ja hankkeen tarkoituksena on koota kymenlaaksolaisia nuoria yhteen kesäleireille kesäkuussa 2017. Leirien ja hankkeen tavoitteena on pohtia nuorten kanssa nykypäivän Suomea, miten tähän hyvinvointiyhteiskuntaan on päädytty ja millainen Suomi on tulevaisuudessa. Keskeinen teema leirillä ja hankkeessa on pohtia eettisiä kysymyksiä, kuten kenestä meidän tulisi huolehtia ja kenen vastuulla on lähimmäisistä huolehtiminen. Samalla tutustumme muualta Kymenlaaksosta tuleviin nuoriin ja pohdimme omaa maakuntamme identiteettiä. Lähestymme aihetta lasten ja nuorten näkökulmasta toiminnallisia menetelmiä käyttäen.

Leirien aikana ideoidaan yhteisötaideteos, jonka toteutuksesta vastaa taiteilija. Kesäleirit, niiden ohjelmat ja taideteoksen suunnittelu dokumentoidaan ja niistä koostetaan näyttely.

”Paluu tulevaisuuteen”-leirit järjestetään kesäkuussa 2017. Ensimmäinen leiri on 12. - 14.6. ja se on suunnattu 7-11-vuotiaille. Toinen leiri 19. - 21.6. on suunnattu 12-16-vuotiaille.

Molemmille leireille otetaan noin 40 osallistujaa. Osallistujapaikat jaetaan kuntien kesken niin, että jokaisesta kunnasta pääsee mukaan lapsia ja nuoria. Nimellinen osallistumismaksu takaa osallistumismahdollisuuden kaikille. Ilmoittautuminen leireille alkaa maaliskuussa 2017.

Leirien ideoinnissa ja suunnittelussa ovat mukana Kymenlaakson nuorisovaltuustot tai nuorisotoimet. Nuorisovaltuustojen edustajia kokoontuu ideoimaan leiriä 10. – 11.12. Nuorisokeskus Anjalaan. Ideointileirillä on ohjelmassa luonnollisesti tutustumista, leirien suunnittelua sekä tietoa myös kansainvälisistä nuorisovaihtomahdollisuuksista.