Nuorisovaltuustojen edustajia kokoontui Nuorisokeskus Anjalaan

Nuoret pohtivat Suomen tulevaisuutta

Nuorisokeskus Anjala sai keväällä 2016 Kymenlaakson Liitolta Valtioneuvoston kanslian Suomi100-hankerahoitusta ”Välittäminen 2017”-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on koota kymenlaaksolaisia lapsia ja nuoria yhteen kahdelle kesäleirille kesäkuussa 2017. Leirien ja hankkeen tavoitteena on pohtia lasten ja nuorten kanssa nykypäivän Suomea, miten tähän hyvinvointiyhteiskuntaan on päädytty ja millainen Suomi on tulevaisuudessa. Keskeinen teema leirillä ja hankkeessa on pohtia eettisiä kysymyksiä, kuten kenestä meidän tulisi huolehtia ja kenen vastuulla on lähimmäisistä huolehtiminen. Leirien aikana tehdään myös yhdessä aiheesta ympäristötaideteosta.

Leirien ideointiin ja suunnitteluun on kutsuttu mukaan Kymenlaakson nuorisovaltuustot. Kaikista kunnista nuorisovaltuustoa ei vielä löydy ja tällöin kutsu lähti nuorisotoimeen. Nuorisokeskus Anjalassa 10.-11.12.2016 järjestetylle suunnittelu- ja ideointileirille osallistui nuoria Kouvolasta ja Miehikkälästä. Reilun vuorokauden mittaisen leirin aikana pohdittiin määritelmää välittämiselle ja muun muassa mietittiin suomalaisen yhteiskunnan välittämisen astetta. Nuoret antoivat Suomelle arvosanaksi 8 välittämisen tasossa. Yhteiskunta on hyvin mukana huolehtimassa kansalaisista, mutta perheiden ja yhteisöjen yhteisöllisyys on matalammalla tasolla kuin monissa muissa maissa.

Leirillä saatiin myös tietoa kansainvälisistä nuorisovaihtomahdollisuuksista. Tärkeä osa leiriä oli myös suunnitella tulevien kesäleirien teemaan sopivaa ohjelmaa. Sunnuntain nuoret käyttivätkin testaten toiminnallista tulevaisuustyöpajaa. Työpajan tuloksena syntyi kaksi upeaa videota (video1 ja video2) tulevaisuuden Suomesta.

Yhteistyö nuorisovaltuustojen ja Nuorisokeskus Anjalan kanssa leirien suunnittelussa jatkuu. Kolmen päivän mittaisille leireille odotetaan yhteensä noin 80 osallistujaa.

 

Lisätietoja:

Kirsi Sali, kehittämispäällikkö
Nuorisokeskus Anjala
040 758 3817
kirsi.sali@ankkapurha.fi