Seikkailukasvatuspäivät Anjalassa 19.-20.11.2020

Tämän vuoden Seikkailukasvatuspäivät järjestetään Nuorisokeskus Anjalassa 19.-20.11.2020. Päivien teemana on ”Seikkailu kuuluu kaikille”. Tapahtuman järjestelyistä päävastuussa on Nuorisokeskus Anjala. Yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Paralympiakomitea, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan yksikkö, Kouvola Innovation/VisitKouvola sekä Seta ry. Suomen Seikkailukasvatusverkosto valitsee päivien järjestäjän ja on tukena tapahtuman järjestämisessä.

Seikkailukasvatuksen keinoin voimme edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Samalla seikkailutoiminnan tulee itsessään olla yhdenvertaista ja saavutettavaa. Ilmaston muuttuessa meidän tulee myös pohtia muuttuvaa toimintaympäristöä. Miten innostaa kasvava, kaupungistuva Etelä-Suomen väestö löytämään seikkailun ja liikunnan riemut ikuisessa marraskuussa? Miten lähimatkailu ja elämykset lähellä kotia muuttavat käsitystämme seikkailusta?

Seikkailukasvatuspäivien luennoitsijoiksi on varmistunut torstaille: Petri Rissanen Paralympialiitosta sekä Roolipeli-hanke (LAB ammattikorkeakoulu/Outward Bound) sekä perjantaille aivotutkija Minna Huotilainen.

Ilmoittautuminen päiville tapahtuu tämän linkin kautta.