Ympäristökasvattajan koulutus alkoi Anjalassa

Ensimmäinen Kouvolassa aloittava ympäristökasvattajan koulutusohjelman ryhmä tuo uutta tietoa ja osaamista työyhteisöihin.

 

Ihmisen vaikutukset ympäristöön ja tämän vaikutuksen vähentäminen ovat tällä hetkellä yhteiskuntamme tärkeimpiä haasteita. Suomen ympäristöopisto SYKLI on kouluttanut ympäristöosaajia eri aloille jo pitkään. Sykli on valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos, joka järjestää opetusta Uudellamaalla sijaitsevien toimipisteidensä lisäksi myös ympäri maata. Kouvolassa on nyt alkamassa alueen ensimmäinen ympäristöalan erityisammattitutkinnon Kymenlaakson maakunnassa suorittava ryhmä. Ympäristökasvattajaksi on aiemmin voinut opiskella Syklin koulutuksissa Helsingissä ja muuaalla Suomessa, mutta nyt koulutus tuodaan Kymenlaaksoon.

”Olemme järjestäneet ympäristökasvattajan koulutusta jo useita vuosia.”, kertoo Anna Kettunen Syklistä. ” Aiemmin koulutuksia on järjestetty Uudellamaalla ja kymmenessä muussa kaupungissa. On hienoa, että Kymenlaaksosta tai lähiseudulta löytyi innokkaita opiskelijoita, jotta koulutus saatiin tuotua Anjalaan.”

Opiskelijaryhmä kokoontuu lähijaksoille Nuorisokeskus Anjalaan muutaman kuukauden välein. Opintoihin kuuluu muun muassa ympäristökasvatuksen teoriaa ja menetelmiä sekä ympäristökasvatussuunnitelman ja kestävän kehityksen ohjelman laatiminen. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten parissa työskenteleville mutta myös muille ympäristökasvatuksen parissa työskenteleville. Monet opiskelijat ovat työelämässä, joten heidän uudet tietonsa hyödyttävät työyhteisöjä välittömästi.