Tulevaisuuden kuvat

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten olemme jokainen vastuussa toisistamme ja ympäristöstämme.

Sisältö ja toimintatapa

Toiminnallisten harjoitteiden avulla käsitellään eettisiä peruskysymyksiä, kuten miten kohdella lähimmäistä. Pohdinnan tulokset työstetään ryhmien ottamiin valokuviin. Kuvien otto ja niiden käsittely tehdään tablettien ja nettisovelluksen avulla.

Huomioitavaa

Ohjelmassa ollaan sekä sisällä että ulkona, säänmukaiset varusteet ulkona
oloon.

Ohjelman kesto: 1h – 2h