Mato-onginta

Omatoimiset

Näitä ohjelmia voidaan toteuttaa omatoimisesti ryhmän oman opettajan/ohjaajan johdolla.