Millä mennään

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on oppia ymmärtämään perusasioita liikenteestä ja liikkumisesta sekä hiilidioksidipäästöistä ja niiden vähentämisestä.

Ohjelmassa opitaan ymmärtämään omien valintojen merkitys ympäristölle.

Sisältö ja toimintatapa

Ohjelmassa pelataan toiminnallista peliä. Oppilaat valitsevat matkakohteensa, suunnistavat ryhmissä kohteisiin ja vastaavat kohteissa esitettyihin liikenneaiheisiin kysymyksiin. Lopuksi selviää, miten jokainen voi vaikuttaa liikenteen päästöihin. Ohjelma on kehitetty Tiedekeskus Heurekassa.

Huomioitavaa

Ohjelmassa ollaan sekä sisällä että ulkona, säänmukaiset varusteet ulkona oloon.

Ohjelman kesto: 1h – 2h