Menneet projektit

Boost your possibilities-hanke

Nuorisokeskus Anjala oli mukana Suomen nuorisokeskusyhdistyksen koordinoimassa monikansallisessa hankkeessa Boost Your Possibilities! - Youth Centres for Youth Mobility and Intercultural Learning. Hanketta toteutettiin Suomen lisäksi Virossa ja Sloveniassa vuosina 2015–2017. Hanke oli Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n myöntämä Erasmus+-rahoitteinen strateginen kumppanuus, jossa kehitettiin nuorisokeskusten kansainvälisen nuorisotyön toimintaa ja laatua, palveluja ja ohjelmia, jaettiin hyviä kokemuksia ja käytänteitä sekä kehitettiin henkilökunnan osaamista.

Lue hankekuvaus tästä

Hankkeen teemat

Tutkimuksen avulla selvitettiin millaisia vaikutuksia kansainvälistymisellä on nuorten elämässä.

Kaksivuotisen hankkeen aikana nuorisokeskuksissa keskityttiin erityisesti seuraaviin teemoihin:

- Nuorisokeskuksissa tehtävän kansainvälisen nuorisotyön vaikuttavuus

- Laadukkaaseen oppimiseen ja oppimisen tunnistamiseen johtavien hyvien käytäntöjen jakaminen kansainvälisissä nuorisohankkeissa

- Kansainvälisen nuorisotyön ammatillisen osaamisen kehittäminen

 

Hankkeen aikana toteutettiin muun muassa 14 ammatillista vaihtokoulutusta (Job Shadow) nuorisotyöntekijöille sekä paikallisia ja alueellisia työpajoja nuorille ja nuorten parissa toimiville. Alueellisessa toiminnassa hyödynnettiin eri maiden nuorisokeskuksissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Tutkimusosiossa best practise -esimerkkien avulla selvitettiin, millaisia vaikutuksia nuorten kansainvälisillä aktiviteeteilla voi parhaimmillaan olla niin yksilö-, ryhmä-, yhteisö- kuin yhteiskunnankin tasolla. Samalla kartoitettiin myös kansainvälisen toiminnan tarpeita alueellisesti nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian johdolla.

Kouvolan alueen peruskouluissa toteutettiin kartoitus kansainvälisyyskasvatuksen toteutumisesta ja tarpeista, raporttiin pääset tästä.

Tutkimusjulkaisu

Boost Your Possibilities -hankkeen loppuraportissa esitetään useita toimenpiteitä kansainvälisen nuorisotyön muotojen saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseksi sekä arvioinnin kehittämiseksi. Tutkimuksen tulokset kertovat, että kansainvälisen nuorisotyön arviointimenetelmissä tulee huomioida nuorten arvostamien asioiden ja työelämävalmiuksien lisäksi myös nuorisokeskusten ylläpitämien verkostojen asiantuntijaosaaminen ja alueen taloudelliset näkökulmat.

Studying the impact of international youth work -julkaisu

 

Kansainvälinen työleiri

Nuorisokeskus Anjalassa järjestettiin nuorisojärjestö Allianssin koordinoima kansainvälinen työleiri 9.-22.7.2017. Leiri järjestettiin nyt viidettä kertaa. Kansainvälisellä vapaaehtoisleirillä oli yhteensä 7 nuorta maailmalta ja 1 Suomesta. Leiriläiset osallistuivat Nuorisokeskus Anjalan arkeen siistimällä piha-alueita/ ohjelmapaikkoja sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla kaikille avoimen ”Action Afternoon”- tapahtuman kulttuuripuiston alueella.