Osallistuvalle ohjaajalle

Leirikoulu tarjoaa ryhmän omalle ohjaajalle tilaisuuden nähdä nuoret uudessa ympäristössä. Yhteiset kokemukset antavat mahdollisuuden tutustumiseen ja vuorovaikutussuhteen syventymiseen. Anjalan ohjaajat ovat päävastuussa päiväohjelmista, joten ryhmän ohjaajalle jää aikaa tarkkailla ja havainnoida nuoria.

Nuoren kannalta oman ohjaajan osallistuminen on tärkeää. Yhteinen suunnittelu motivoi ja valmistaa nuoria leirikouluun. Hyöty uusista kokemuksista saadaan etenkin, kun niitä käydään läpi yhteisesti. Tähän saa nuorisokeskuksesta tueksi materiaalia.

Ohjaajan roolissa on kuitenkin muistettava antaa nuorille tilaa ja ryhmälle mahdollisuus toimia itse. Oma ohjaaja osallistuu ohjelmiin ryhmänsä kanssa ja voi asenteellaan näyttää esimerkkiä ryhmälle, mutta rooli aktiviteeteissa on lähinnä tarkkaileva.