Teemat ja ohjelmat

Leirikoulumme ovat vahvasti ryhmätoimintaa ja ryhmän sisäisiä suhteita kehittäviä. Ohjelmatarjonnassamme otamme huomioon uuden opetussuunnitelman tavoitteet: itse tekemällä oppimisen ja monialaisuuden. Leirikoulun ohjelmatarjonnassa on runsaasti vaihtoehtoja seikkailusta ja liikunnasta kädentaitoihin ja ilmaisutaitoon. Tutustu ohjelmatarjontaan esitteistämme! 
 
Suunnittelemme jokaisen leirikoulun yhteistyössä opettajan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Toiveenne teemoista ja ohjelmista otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.
 
Talvikaudella, marraskuusta maaliskuuhun, meillä on ohjelmatarjonnassa kulttuuripainotteisia ohjelmia, joita kaikkia ei voi varata kevät- ja syksyaikaan. Leirikoulun teemaksi voi ottaa vaikkapa kuvataiteet ja työskennellä kuvataiteilijan tai kuvanveistäjän ohjauksessa sekä tutustua esimerkiksi arkkitehtuuriin. Tai miltä kuulostaisi draamaleirikoulu? Draamaharjoituksia ja ilmaisutaitoa teatteriohjaajan opastuksella ja illalla vierailu lähiteatteriin! Tämä kaikki on mahdollista Anjalassa talvikaudella. Erityisohjelmien lisäksi valittavissa on nuorisokeskuksen perusleirikouluohjelmia. Tutustu tarjontaan esitteessämme! Talvikaudelle meillä on tarjous täysihoitohinnoista!

Leirikoulut 2018 esite

Talvileirikoulut 2017-2018 esite