Osallistuvalle ohjaajalle

Leiri tarjoaa ryhmän omalle ohjaajalle tilaisuuden nähdä nuoret uudessa ympäristössä. Yhteiset kokemukset antavat mahdollisuuden tutustumiseen ja vuorovaikutussuhteen syventymiseen.

Mikäli ohjelmaa on tilattu nuorisokeskukselta, keskuksen ohjaajat ovat päävastuussa päiväohjelmista, joten ryhmän ohjaajalle jää aikaa tarkkailla ja havainnoida nuoria.

Nuoren kannalta oman ohjaajan osallistuminen on tärkeää. Yhteinen suunnittelu motivoi ja valmistaa nuoria leiriin. Hyöty uusista kokemuksista saadaan etenkin, kun niitä käydään läpi yhteisesti.

Ohjaajan roolissa on kuitenkin muistettava antaa nuorille tilaa ja ryhmälle mahdollisuus toimia itse. Oma ryhmänvetäjä osallistuu nuorisokeskuksen ohjaamiin ohjelmiin ryhmänsä kanssa ja voi asenteellaan näyttää esimerkkiä ryhmälle, mutta rooli aktiviteeteissa on lähinnä tarkkaileva.