Nuotta-valmennus Nuorisokeskus Anjalassa

Nuotta-valmennukset tarjoavat nuorille uusia kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä. Nuorisokeskus Anjalassa Nuotta-valmennuksen tavoitteena on luoda valmennukseen ilmapiiri, jossa jokainen voi turvallisesti kokeilla omia rajojaan. Yhteiset kokemukset syventävät ohjaajan ja nuoren välistä vuorovaikutussuhdetta ja antavat uusia mahdollisuuksia arjen työhön.

Monipuolisista ohjelmavaihtoehdoista jokainen ryhmä voi rakentaa Anjalan ohjaajien avulla itselleen sopivan valmennuksen.

Tutustu Nuotta-valmennukseen tarkemmin nettisivuillamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

 

Nuotta-koordinaattori Joonas Rönkkönen
p. 040 483 3650
joonas.ronkkonen (a) ankkapurha.fi

Nuorisokeskus Anjala
Ankkapurhan kulttuurisäätiö
Ankkapurhantie 15
46910 ANJALA

 

Faktat

Nuotta-valmennus

Nuotta-valmennusta on toteutettu yhdeksässä valtakunnallisessa nuorisokeskuksessa vuodesta 2010 lähtien. Lähtökohtana valmennuksissa ovat nuorisokeskusten vahva osaaminen kokemuksellisten ohjausmenetelmien käytössä, toiminnallisuutta korostavassa nuorisotyössä ja elämyspedagogiikassa.

Kohderyhmät ja hinta

Nuotta-valmennuksen kohderyhmänä ovat kaikki erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret. Valmennuksen tavoitteena on nuorten itseluottamuksen, arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistaminen. Nuotta-valmennus on maksutonta opetus- ja kulttuuriministeriön tuella etsivän nuorisotyön ja työpajojen ryhmille. Muille ryhmille Nuotta-valmennuksen hinta on 80€/vrk/hlö. Hinta sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelmapalvelut.

Valmennuksen kesto ja ryhmäkoko

Nuorisokeskus Anjalassa Nuotta-valmennusta toteutetaan intensiivivalmennuksena, jolloin ryhmä yöpyy nuorisokeskuksessa. Tavallisin valmennuksen kesto Anjalassa on 2,5 vrk, mutta mahdollisuus on myös pidempiin valmennuksiin tai useampiin valmennusjaksoihin saman ryhmän kanssa.  Ennen intensiivivalmennusta on mahdollista toteuttaa myös päivävalmennus, jolloin ryhmä ei yövy nuorisokeskuksessa.

Haluamme tarjota laadukasta ja yksilöt huomioon ottavaa valmennusta, joten suosittelemme ryhmäkooksi enintään 12 nuorta. Tätä isommat ryhmät pyrimme jakamaan pienempiin ryhmiin valmennuksen ajaksi. Anjalassa yhteistyötahon ohjaajat osallistuvat aina valmennuksiin.