Osaavat ohjaajat ja turvallinen ympäristö

Nuorisokeskus Anjalassa Nuotta-ohjaajat ovat motivoituneita nuorisoalan ja ohjauksen ammattilaisia. Köysitoiminta- ja melontaohjelmia ohjaavat näihin erikseen kouluttautuneet ohjaajat.

Anjalan ohjaajat pyrkivät luomaan Nuotta-valmennukseen rennon ja luottamuksellisen ilmapiirin. Tavoitteena on antaa jokaiselle nuorelle mahdollisuus kokeilla uusia asioita ja omia rajojaan omien tuntemuksien mukaan.

Ohjelmien ja aktiviteettien jälkeen ohjaaja käy ryhmän kanssa reflektoivaa keskustelua, jossa jokainen halukas saa kertoa tuntemuksiaan toimintaan tai ylipäätään valmennukseen liittyen. Tavoitteena on myös tunnistaa ajatuksia, joita uudet kokemukset ovat herättäneet ja mahdollisesti siirtää löydettyjä vahvuuksia ja uusia kokemuksia arkeen.