Osallistuvalle ohjaajalle

Nuotta-valmennus tarjoaa ryhmän ohjaajalle tilaisuuden nähdä nuoret uudessa ympäristössä. Yhteiset kokemukset antavat mahdollisuuden tutustumiseen ja vuorovaikutussuhteen syventymiseen. Anjalan ohjaajat ovat päävastuussa päiväohjelmista, joten ryhmän ohjaajalle jää aikaa tarkkailla ja havainnoida nuoria.

Nuoren kannalta oman ohjaajan osallistuminen valmennukseen on tärkeää. Yhteinen suunnittelu motivoi ja valmistaa nuoria valmennukseen. Valmennuksen aikana ohjaajalla on tärkeä rooli kokemusten läpikäymisissä. Nuotan hyöty on suurin, kun prosessi jatkuu myös nuorisokeskuksen intensiivijakson jälkeen ja jaksoa käydään läpi yhteisesti. Tähän saa nuorisokeskuksesta tueksi materiaalia.

Ohjaajan roolissa on kuitenkin muistettava antaa nuorille tilaa ja ryhmälle mahdollisuus toimia itse. Nuotta-valmennukseen osallistuva ohjaaja osallistuu ohjelmiin ryhmänsä kanssa ja voi asenteellaan näyttää esimerkkiä ryhmälle, mutta ohjaajan rooli aktiviteeteissa on lähinnä tarkkaileva.