Ulos oppimaan!

Nuorisokeskus Anjalan Ympäristökoulu Regina tarjoaa ikäryhmälle sopivaa ympäristökasvatusta ja -neuvontaa niin kouluille, päiväkodeille kuin muillekin oppilaitoksille. Esimerkkinä ohjelmatarjonnasta ovat ympäristökoulupäivät, joita järjestetään koulujen lähiympäristössä. Ympäristökoulupäivien aikana annetaan vinkkejä ja ideoita kestävän kehityksen toteuttamiseen arjessa niin oppilaille kun opettajillekin. Ympäristökoulun ohjelmatarjonta tukee perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Vihreänä lankana ohjelmissa on luonnon arvostaminen. Tutkiminen, seikkailu ja retkeily lähiluonnossa avaavat lapselle ja nuorelle uuden tavan nähdä lähiluontoa ja ideoita siihen, miten omilla valinnoilla voi vaikuttaa ympäristöön. Anjalassa oivalluksia saadaan itse tehden ja toimien.

Nuorisokeskus Anjalan tavoitteina ovat kestävyyden kehittäminen ja ympäristötietouden jakaminen. Nämä arvot ohjaavat arkea niin toimintatapojen kuin opettamisenkin suhteen. Toiminnassa pyritään kohti ympäristövastuullisempia valintoja.

 

Nuorisokeskus Anjala ja Ympäristökoulu Regina ovat Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton sertifioima kehittämiskeskus.