Kestävän kehityksen mallia oppimassa

Nuorisokeskus Anjalan ja Ympäristökoulu Reginan yhteisiä tavoitteita ovat kestävyyden kehittäminen ja ympäristön suojeleminen. Nämä arvot ohjavat arkea niin toimintatapojen kuin opettamisen suhteen. Toiminnassa pyritään kohti ympäristövastuullisempia valintoja.

Nuorisokeskus Anjalan Ympäristökoulu Regina tarjoaa ikäryhmälle sopivaa ympäristökasvatusta ja neuvontaa niin kouluille, päiväkodeille ja kuin muillekin oppilaitoksille. Kohderyhmiä voivat olla myös kerhot, ammattikasvattajat, opiskelijat ja aikuisryhmät. Tarjolla on ympäri vuoden leirikouluja, päiväretkiä tai yksilöllisesti räätälöityjä ohjelmia. Ympäristökoulun ohjelmatarjonta koululaisille tukee perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Vihreänä lankana ympäristökouluopetuksessa on luonnon arvostaminen. Eikä sitä opita vain luokkahuoneessa, vaan reippaasti metsään menemällä. Tutkiminen, seikkailu ja retkeily lähiluonnossa voivat avata lapselle ja nuorelle uuden tavan nähdä lähiluontoa ja sitä, miten voi omilla valinnoilla vaikuttaa luonnon tilaan. Ympäristökoulussa oivalluksia saadaan itse tehden ja toimien.

Ympäristökoulu Regina on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton sertifioima kehittämiskeskus.