Kestävän kehityksen mallia oppimassa

Nuorisokeskus Anjalan ja Ympäristökoulu Reginan yhteisiä tavoitteita ovat kestävyyden kehittäminen ja ympäristötietouden jakaminen. Nämä arvot ohjaavat arkea niin toimintatapojen kuin opettamisenkin suhteen. Toiminnassa pyritään kohti ympäristövastuullisempia valintoja.

Nuorisokeskus Anjalan Ympäristökoulu Regina tarjoaa ikäryhmälle sopivaa ympäristökasvatusta ja -neuvontaa niin kouluille, päiväkodeille ja kuin muillekin oppilaitoksille. Kohderyhmiä voivat olla myös kerhot, ammattikasvattajat, opiskelijat ja aikuisryhmät. Tarjolla on ympäri vuoden leirikouluja, päiväretkiä tai yksilöllisesti räätälöityjä ohjelmia. Ympäristökoulun ohjelmatarjonta koululaisille tukee perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Vihreänä lankana ohjelmissa on luonnon arvostaminen. Tutkiminen, seikkailu ja retkeily lähiluonnossa avaavat lapselle ja nuorelle uuden tavan nähdä lähiluontoa ja ideoita siihen, miten omilla valinnoilla voi vaikuttaa ympäristöön. Anjalassa oivalluksia saadaan itse tehden ja toimien.

Ympäristökoulu Regina on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton sertifioima kehittämiskeskus.