Wanhan ajan malliin

Anjalan kylän yli 170-vuotias maamerkki Regina-koulu on ollut yksi Suomen ensimmäisistä oppivelvollisuuspohjalta toimineista kiertokouluista. Se on saanut jatkaa elämäänsä opinahjona liki 80 vuoden tauon jälkeen Ympäristökoulu Reginan opetustiloina.

Koulu on alun perin rakennettu vuonna 1843 Anjalan kirkonkylään, mistä se on vuonna 2009 siirretty Nuorisokeskus Anjalaan. Rakennuksen tarina on edelleen vahvasti vierailijoiden aistittavissa ja kuultavissa.

Alkusysäyksen koulun perustamiseen antoi 1700-luvulla Anjalan kartanon emäntänä vaikuttanut Charlotta Regina Duffus, skotlantilaisen amiraalin tytär, joka testamenttasi osan omaisuudestaan anjalalaisten lasten koulutuksen hyväksi. Reginan poika, Rabbe Gottlieb Wrede, pani testamentin täytäntöön äitinsä kuoltua 1802. Koulun perustaminen oli merkittävä tapahtuma ja Regina-koulu toteutti myös koulupakon Anjalassa jo 119 vuotta ennen kuin Suomeen tuli yleinen oppivelvollisuus. Alunperin kiertokouluna toiminut koulu sai kiinteän päärakennuksen 1843.  Koululle perustettiin myös oma kirjasto, joka oli ensimmäisiä koko kansan lainakirjastoja Suomessa. Regina-koulu toimi Anjalan pitäjäkouluna 128 vuoden ajan, vuosina 1803 – 1931, kunnes kansakoululaitoksen vakiintumisen myötä Regina-koulun toiminta lopetettiin vuonna 1931. Toiminnan lopettamisen yhteydessä perustettiin Regina-säätiö, joka jatkaa edelleen hyväntekeväisyystyötä paikallisesti.

Nuorisokeskus Anjalan pihapiiriin siirretyn koulun remontti ja sisustus on toteutettu rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa vaalien. Erityisesti iso luokkahuone on sisustettu 1800-1900 -luvun tyyliä mukaillen. Nuorisokeskuksen ohjelmissa historiasta saatetaan ammentaa tunnelmia esimerkiksi Wanhan ajan koulupäivän muodossa. Ympäristökoulussa voidaan pohtia vaikkapa sitä, miten paljon enemmän energiaa ja materiaaleja nykypäivän koulu kuluttaakaan entisaikaan verraten!