Anjalan kartanon uusi aika - kehittämishanke

Ankkapurhan kulttuurisäätiö sai vuonna 2018 myönteisen avustuspäätöksen Anjalan kartanon uusi aika -kehittämishankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää Anjalan kartanosta yhteisöllistä kulttuuriperintömatkailukohdetta ja monipuolista tapahtuma-aluetta. Pohjois-Kymen Kasvu ry toimii yleishyödyllisen hankkeen rahoittajana.

Kesäjuhlien ja tapahtumien järjestämisperinnettä voidaan tukea kehittämällä vapaa kokoontumisalue kaikille lähiseudun yhteisöille. Alue on kaikkien vapaasti vierailtavissa. Matkailukohteeseen kaavaillaan ympärivuotista toimintaa ja tapahtumia, painottuen kesäajalle. Matkailukohteen punaisena lankana toimii kulttuuriperintö ja sen esittely uusin, innovatiivisin tavoin.

Kulttuuriperintö on tärkeä osa paikallista elämää ja asukkaiden viihtyvyyden ja paikkaan kiinnittymisen kokemusta. Kulttuuriperintö on myös tärkeä osa kotimaista ja kansainvälistä matkailua. Anjalan kartanossa voidaan tulevaisuudessa kehittää kulttuuriperintöön liittyviä toiminnallisia matkailutuotteita.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tehdä säännöllisesti kävijäkartoitusta alueella vierailevista matkailijoista. Kävijäkartoitusta toteutetaan kesällä muun muassa Makasiinikahvilassa kyselyn muodossa.

Hankkeen tulevista tapahtumista saa parhaiten tietoa seuraamalla Ankkapurhan kulttuuripuiston sosiaalista mediaa ja nettisivuja. Hanke on kaksivuotinen ja se toteutetaan 1.4.2018 – 30.4.2020 välisenä aikana. Hanketta koskevissa asioissa voi olla yhteydessä Noora Mäkirantaan p. 040 358 4507 tai etunimi.sukunimi(a)ankkapurha.fi