Anjalan Vala 2017

Ankkapurhan kulttuuripuiston Syötävään puutarhaan rakentui kesällä 2017 mielenkiintoinen yhteisötaideteos. Yhteisötaideteos on uudistettu Anjalan vala, lasten ja nuorten uskollisuudenosoitus yhteiskunnalle, mutta toisaalta vaatimus rauhan ja oikeuksien puolesta. Ensimmäinen Anjalan vala laadittiin 113 upseerin toimesta v. 1788 Ruotsin ja Venäjän välisen Kustaan sodan aikana. Upseerit vaativat sodan lopettamista ja rauhaa. Itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta 2017 maailmalla kuohuu. Kuivuus, sodat ja erilaiset levottomuudet ovat saaneet liikkeelle suurimman määrän pakolaisia sitten II maailmansodan. Myös Suomessa on vaikeuksia: yhteiskunta eriarvoistuu, eikä kaikilla ole välttämättä enää tasa-arvoisia mahdollisuuksia elää ja toimia. Myllerrysten keskellä toisesta välittäminen on unohtunut.

Pronssifiguurit syntyivät Nuorisokeskus Anjalan kesäleireillä. Leirit olivat osa Suomi100-ohjelmaa ja saivat rahoitusta Valtioneuvostolta Kymenlaakson liiton kautta. Kesäleirien teemana oli välittäminen ja Suomen 100-vuotinen itsenäisyys. Leirien lapset ja nuoret istuttivat myös osan labyrintin pensaista. Pensaita oli istuttamassa myös paikallisen vastaanottokeskuksen asukkaita kaikille avoimissa puutarhatalkoissa. Kuvanveistäjä Antti Halonen ja Taidevalimo Valusampo toteuttivat osan hahmoista pronssiin. Koristearoniasta ja pylvästuijista rakennetun labyrintin maanrakennustyöt on tehnyt Vihertyö Ritva Mikkola Ky. 

Yhteisötaideteoksen rakentamiskustannuksiin saatiin avustuksia useasta kohteesta. Taideteosta tukivat Kemijoki Oy, Alli Paasikiven Säätiö, Kymenlaakson rahasto sekä Regina säätiö. Kemijoki Oy omistaa Kymijoessa olevat Anjalan ja Inkeroisten vesivoimalaitokset ja toimii siis Ankkapurhan kulttuurisäätiön naapurina. Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheiden sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä Suomen kotien aineellisen ja henkisen tason kohottamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja erilaisiin hankkeisiin, kuten tutkimus- ja väitöskirjatyöhön sekä kulttuurihankkeille. Kymenlaakson rahasto on Suomen kulttuurirahaston maakuntarahasto. Regina säätiö on paikallinen, Regina koulun perintöä vaaliva ja lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvoinnin eteen toimiva säätiö.  Kiitämme kaikkia rahoittajia!