Jousiampuja

Nuotta-valmennus

Nuotta-valmennukset tarjoavat nuorille onnistumisen kokemuksia, mahdollisuuksia omien rajojen turvalliseen ylittämiseen, positiivisia kokemuksia ryhmässä toimimisesta ja vahvistavat nuoren itsetuntoa.

Yhteiset kokemukset eri toimintaympäristössä syventävät ohjaajan ja nuoren välistä vuorovaikutussuhdetta ja antavat uusia mahdollisuuksia arjen työhön.

Nuotta-valmennuksen kohderyhmänä ovat kaikki erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret. Valmennuksen tavoitteena on nuorten itseluottamuksen, arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistaminen.

Valmennuksien kesto on sovittavissa ryhmäkohtaisesti yhdestä päivästä aina viiteen päivään asti. Monipuolisista ohjelmavaihtoehdoista jokainen ryhmä voi rakentaa Anjalan ohjaajien avulla itselleen sopivan valmennuksen. Haluamme tarjota laadukasta ja yksilöt huomioon ottavaa valmennusta, joten suosittelemme ryhmäkooksi 12 nuorta. Tätä isommat ryhmät pyrimme jakamaan pienempiin ryhmiin valmennuksen ajaksi. Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen valmennukseen on tärkeää, jotta valmennuksen onnistumiset saadaan siirrettyä mahdollisimman hyvin nuoren arkeen.

Nuotta-valmennus on maksutonta opetus- ja kulttuuriministeriön tuella etsivän nuorisotyön ja työpajojen ryhmille. Muille ryhmille Nuotta-valmennuksen hinta määräytyy ohjelmien, vuorokausien ja ruokailuiden mukaan.

Nuotta-koordinaattori Joonas Rönkkönen
p. 040 483 3650
joonas.ronkkonen (a) ankkapurha.fi
Nuorisokeskus Anjala
Ankkapurhan kulttuurisäätiö
Ankkapurhantie 6 a
46910 ANJALA