Taiteesta tukea työskentelyyn nuorten parissa

Huom. Tapahtuma siirtyy keväälle 2021. Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Nuorisokeskus Anjala järjestää ensimmäisenä alan toimijana koulutuspäivän taiteen käytön mahdollisuuksista koulu- ja nuorisotyössä. Seminaariin kutsutaan oppilashuollon ja nuorisotyön ammattilaisia eri puolilta Suomea.

Maailman terveysjärjestö WHO:n uuden raportin mukaan taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin. What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review –raportin mukaan taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Erityisasiantuntija Johanna Vuolasto Taiteen edistämiskeskuksesta kertoo keskeisistä tutkimustuloksista ja johdattelee päivään.

Luonnon äänillä ja akustisella musiikilla on ihmeitä tekevä voima, kun niitä soitetaan yhdessä ja kolmiulotteisesti. Vaikutus ei ole vain rentouttava vaan jopa terapeuttinen. Markus Pesonen ja Catarina Brazão kertovat menetelmästään ja lisäksi osallistujille järjestetään kokemuspaja, joka sisältää somaattisia tietoisuusharjoituksia äänen avulla keskushermoston stimuloimiseksi ja kehon ja mielen yhdistämiseksi.

Oppilashuollon menetelmäpakkiin on tarjolla taide, jonka mahdollisuudet ovat moninaiset sekä yksilön että yhteisön kannalta. Osalle koululaisista taidetoimintaan ohjaaminen sopii liikuntaharrastukseen ohjaamista paremmin. Tanssitaiteen tohtori Isto Turpeinen tulee kertomaan etsivän kulttuurityön mahdollisuuksista ja kokemuksista tanssi-interventioista koulussa.

Taiteisiin osallistuminen voi vahvistaa monella tavoin mielen hyvinvointia sekä tukea mielenterveyden haasteiden kanssa selviytymistä arjessa. Taiteen positiivisia vaikutuksia on tunnistettu suhteessa mielialaan, masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden määrään sekä stressin kokemiseen ja sen hallintaan. Teatteriohjaaja Piia Kleimola kertoo draamalähtöisistä menetelmistä mielenterveystyössä.

Seminaarin yhteydessä tutustutaan nuorisokeskustyön tuloksena syntyneeseen taidenäyttelyyn. Näyttelyn nimi ”Minä olen tässä” kertoo niistä ajatuksista ja merkityksistä, mitä nuorilla on mielessä nuorisokeskuksessa käydessään. Projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Nuorisokeskus Anjalassa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja työskentelevä Milja Järvensivu (TaM).

Seminaarin hinta on 40 euroa.

Lisätietoja: Kirsi Sali, kehittämispäällikkö, Nuorisokeskus Anjala, kirsi.sali@ankkapurha.fi, puh. 040 758 3817

tai Johanna Vuolasto, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus, johanna.vuolasto@taike.fi, puh. 0295 330870

Seminaariohjelma:

9.30              aamupala

10.00            avaussanat, Johanna Vuolasto, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus: Taide tukee hyvinvointia ja terveyttä. WHO:n tutkimustulokset

10.15            Taidelähtöiset menetelmät nuorten elämänhallinnan tukemiseksi, Catarina Brazão ja Markus Pesonen, esittely ja työpajatyöskentely (osin englanniksi)

12.30            lounas

13.30            Etsivä kulttuurityö osana oppilashuoltoa sisältäen caset tanssi-interventioista kouluissa, Isto Turpeinen, TanssitT

14.30            Kulttuuri mielenterveyden tukena, Piia Kleimola, teatteriohjaaja

15.00            ”Minä olen tässä” Nuorisokeskus Anjalan taideprojekti, Milja Järvensivu, TaM

Tutustuminen taideprojektin näyttelyyn Makasiinikahvilassa