Aktiviteetit luonnossa

Arvomme

Arvokas nuorisotyö

Yhdenvertaista, aitoa ja kunnioittavaa kohtaamista turvallisessa ympäristössä.
Jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa.

Aito kokemus

Luomme hetkiä, joissa nuori löytää yhteyden muihin ihmisiin, luontoon
ja itseensä. Aito kokemus on enemmän – se on seikkailu.

Elämän ja luonnon kunnioittaminen

Elämänhallinnan vahvistamista ja hyvinvoinnin edistämistä.
Kestävää kehitystä ja luontosuhteen vahvistamista.

Kehittyvä yhteisö

Olemme innostava ja luova kumppani. Toimimme sydämellä ja
ammattitaidolla. Into uudistua on läpi elämän jatkuvaa oppimista.